La nina dels meus ulls...

Fotografia: © Jordi Solà. (a la imatge: J. Solà.)

                         
Després de tot i, a la fi del ‘poema’, les paraules escrites mai podràn assemblar-se als sentiments de les demés persones. Res es pot comparar al que un mateix sent en el moment de la ‘batalla’. Perquè s’alçaran els punys i no serà pas en senyal de guerra. Guerrer és aquell que lluita pels seus somnis, guerrer és aquell que mai es deixa vèncer, i encara que no assoleixi l’objectiu sempre segueix i seguirà insistint. Guerrer és aquell que duu als seus en una mà però que mai deixa a la resta de banda; són dues mans amb les que Déu ens ha beneït; per fer i desfer, per ajudar i ser ajudat, per lluitar, per perdre i per vèncer; per alçar-se, seguir i continuar. Guerrer amb ànima d’indi.
Als peus de ningú però a l’alçada de tots i tothom, on les mirades es (re)trobin i on els cims mai es perdin de vista. Camins, petjades encara per decidir… (ara i sempre).
                                                   Més enllà
                                           de carreteres d’asfalt,
                         de parcs i ciutats,  d’oceans i de verds prats.
         Més enllà on la terra segueix, on el cor s’encongeix i l’ànima creix, …més enllà.
 Papallones de colors i ales amb certs vols, els peus a la terra i a les mans un desig
que mai no té espera. Volaran, volaran les àligues cap al cim, volaran les promeses, volaran i seran cants que el vent ens recordarà en moments de feblesa.
Desisitir és un verb que no enten cap part del meu cos, un pessic que no es despulla com a qualsevol flor. No es desfarà la primavera a l’hivern dels meus braços, ni caurà la tardor com les fulles als meus peus. Serà qualsevol de les estacions un dels punt de sortida, que el calendari mai resta, sempre suma, i el silenci sempre crida els sons vinguts de la mare natura.
Diuen, diuen que hi ha un lloc allà dalt on el món es respira amb un altre color, on la terra es trepitja amb les sabates d’un nadó, on les pors no hi són, però el respecte mai es perd. Diuen… diuen que allà dalt viu la nina dels meus ulls.
La nina dels meus ulls és un bateg, és un somriure que s’enfila poc a poc, pas a pas.
La nina dels meus ulls sempre va agafada de la meva mà, té un quants noms però tan sols duu un sol cognom.
Horitzons, horitzons que mai s’esperen i sempre hi són. Horitzons que surten amb  el sol. Horitzons que em busquen, horitzons que miro, horitzons que guarden sempre part dels somnis que jo tinc. Horitzons avui, horitzons demà, horitzons que mai la mort endur-se podrà.
Surt el sol de matinada, cau el temps a les meves mans, és ara o mai… i sempre així!
Mirades que s’enfilen abans d’hora, somriures que bateguen d’il.lusió, no hi fronteres allà a dalt, no hi barreres… més enllà de la meva ment. 
Sí, hi ha petjades que mai s’esborren, sí, hi ha camins terra endins; sóc fill de la muntanya, de la sensibilitat en faig la força la resta ho deixo a les seves mans, ella fa de mi el que sóc; sóc petit al seu costat, però fa que em sent-hi immensament gran cada cop que pujo al cim. No sé que és la por quan m’eixugo les llàgrimes de l’emoció.

Camins, petjades encara per decidir...                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                              (La nina dels meus ulls, 2013 - 2014)
Traduccción al castellano:  La niña de mis ojos...

Después de todo, y al final del ‘poema’, las palabras escritas nunca podrán parecerse a los sentimientos de las demás personas. Nada se puede comparar a lo que uno mismo siente en el momento de la ‘batalla’. Porque se alzaran los puños y no será en señal de guerra. Guerrero es aquel que lucha por sus sueños, guerrero es aquel que nunca se deja vencer, y aunque no logre conseguir su objetivo siempre sigue y seguirá insistiendo. Guerrero es aquel que lleva a los suyos en una mano pero que nunca deja al resto de banda; son dos manos con las que Dios nos ha bendecido; para hacer y deshacer, para ayudar y para ser ayudado, para luchar, para perder y para vencer; para levantarse, seguir y continuar. Guerrero con alma de indio.
A los pies de nadie pero a la altura de todos y de más, donde las miradas se (re)encuentren y donde las cimas nunca logren perderse de vista. Caminos, pisadas aún por decidir…
(ahora y siempre).                                                                                                                                                       


                                                     Más allá
                                         de carreteras de asfalto,
                         de parques y de ciudades,  de océanos y de verdes prados.
         Más allá donde la tierra sigue, donde el corazón logra encogerse y, el alma crece, …más allá.
 Mariposas de colores y alas con ciertos vuelos, los pies en la tierra y en las manos un deseo
que nunca tiene espera. Volaran, volaran las águilas hasta la cima, volaran las promesas, volaran y serán cantos que el viento nos recordará en momentos de flaqueza.
Desistir es un verbo que no entiende ninguna  parte de mi cuerpo, un pétalo que no se desnuda como en cualquier flor. No se deshará la primavera en el invierno de mis brazos, ni caerá el otoño como las hojas a mis pies. Será cualquiera de las estaciones uno de los puntos de partida, que el calendario nunca resta, siempre suma, y el silencio siempre grita los sonidos venidos de la madre naturaleza.
Dicen, dicen que hay un lugar donde el mundo se respira con otro color, donde la tierra se pisa con la inocencia de un recién nacido, donde el miedo no se intuye, pero donde el respeto nunca logra perderse. Dicen… dicen que allí arriba vive la niña de mis ojos.
La niña de mis ojos es un latido, una sonrisa que se enhebra poco a poco, paso a paso.
La niña de mis ojos siempre va cogida de la mano, tiene varios nombre, pero tan solo tiene un apellido.
Horizontes, horizontes que nunca se esperan y siempre están. Horizontes que salen con el sol. Horizontes que me buscan, horizontes que yo busco, horizontes que guardan siempre parte de los sueños que yo anhelo. Horizontes hoy, horizontes mañana, horizontes que nunca la muerte conseguirá llevarse.
Sale el sol de madrugada, cae el tiempo en mis manos, es ahora o nunca… ¡y siempre así!
Miradas que se cruzan antes de hora, sonrisas que laten con ilusión, no hay fronteras allí arriba, no hay barreras… más allá de las que mi mente posee.
Sí, hay huellas que nunca podrán borrarse, sí, hay caminos tierra adentro; soy hijo de la montaña, de la sensibilidad hago toda mi fuerza, el resto lo dejo a su merced, ella hace de mí lo que soy; soy pequeño a su lado pero logra que me sienta inmensamente grande cada vez que a la cima subo. No sé qué es miedo cuando lloro de emoción.

Caminos, pisadas aún por decidir....                                                                   (La niña de mis ojos, 2013 - 2014)
                                                                                                                                                                                

Comentarios

Entradas populares de este blog

Com dir-te t'estimo...

m e t A M O R f o s i...

Temptacions...